Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Welcome POS

Selamat datang ke Allianz We Care Community

Sertai saluran Telegram kami sekarang untuk mendapatkan akses mudah kepada semua manfaat penjagaan kesihatan, 
dan menerima info terkini pada bila-bila masa sahaja!
setelah menerima perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia / hospital
setelah didiagnosis COVID-19 & dimasukkan ke hospital4

 
akibat COVID-19


 

1Pemegang polisi individu yang membeli / memperbaharui produk insurans peribadi Allianz General yang dikeluarkan mulai 5 Oktober 2020 sehingga 31 Disember 2022 dan memenuhi kelayakan kempen serta memberikan nombor kad pengenalan Malaysia, nombor telefon bimbit & alamat e-mel semasa tarikh pengeluaran polisi baru Allianz General.

2Tempoh sah tuntutan e-Baucar Perkhidmatan Penghantaran Makanan bermula 14 hari selepas tarikh pendaftaran peserta yang layak dalam kempen ini sehingga tamat tempoh sah polisi baru Allianz General atau tarikh apabila pembayaran tuntutan e-Baucar Perkhidmatan Penghantaran Makanan keseluruhan di bawah kempen ini mencapai RM500,000.00, mengikut mana yang terdahulu.

3Tempoh sah Perlindungan Bantuan Tunai bermula 14 hari selepas tarikh pendaftaran peserta yang layak dalam kempen ini sehingga tamat tempoh sah polisi baru Allianz General pada/sebelum 31 Disember 2022 atau tarikh apabila pembayaran tuntutan keseluruhan mencapai RM1,000,000.00, mengikut mana yang terdahulu.

4"Hospital" termasuk hospital kerajaan/awam, hospital swasta di Malaysia atau pusat kuarantin/rawatan yang diuruskan dan dikendalikan oleh kerajaan Malysia untuk pesakit positif COVID-19.

5Tempoh sah Perlindungan Manfaat Kematiaan bermula 14 hari selepas tarikh pendaftaran peserta yang layak dalam kempen ini sehingga tamat tempoh sah polisi baru Allianz General pada/sebelum 31 Disember 2022 atau tarikh apabila penbayaran tuntutan keseluruhan mencapai RM1,000,000.00, mengikut mana yang terdahulu.

Kami memberikan manfaat-manfaat penjagaan kesihatan secara percuma untuk memenuhi keperluan anda. Termasuk e-baucar untuk makanan berkhasiat dan pakej diskaun pemeriksaan kesihatan dan banyak lagi.
Tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan untuk manfaat penjagaan kesihatan masing-masing.
Sila hubungi talian Pusat Khidmat Pelanggan Allianz 1300 22 5542 atau muat turun Allianz We Care Campaign Terma & Syarat untuk maklumat lanjut.
Untuk menarik diri daripada Allianz We Care Community dan berhenti menerima komunikasi pemasaran selanjutnya, sila hantarkan permintaan bertulis anda kepada customer.service@allianz.com.my dan dengan demikian selepas itu anda akan dapat menikmati manfaat di bawah Allianz We Care Community lagi.