Menyediakan pelan perlindungan mampu milik untuk anda dan yang tersayang
Produk kami direka untuk memastikan ianya mampu milik untuk semua
Manfaat, terma dan syarat ditulis untuk mudah difahami
Produk dan perkhidmatan yang disediakan mudah untuk diakses melalui lawan web dan aplikasi Allianz
Anda akan menikmati manfaat tambahan tanpa sebarang kos esktra
 • Faedah Kematian dan Hilang Upaya Kekal sehingga RM5,000
 • Pendapatan Hospital sehingga RM3,000
 • Perlindungan Ehsan Akibat Banjir sehingga RM3,000
 • Sokongan 24/7 untuk keperluan bantuan tepi jalan dengan Allianz Road Rangers
 • Faedah Kematian dan Hilang Upaya Kekal sehingga RM5,000
 • Pendapatan Hospital sehingga RM3,000
 • Perlindungan Ehsan Akibat Banjir sehingga RM3,000
 • Pelan insurans hayat untuk melindungi keluarga anda dalam bentuk kewangan
 • Perlindungan untuk Kematian akibat Kemalangan dan bukan akibat Kemalangan sehingga RM30,000
 • Tempoh perlindungan sehingga Orang Yang Diinsuranskan mencapai umur tujuh puluh satu (71) tahun pada hari lahir terdekat
 • Melindungi anda, pembonceng & motosikal anda
 • RM10,000 perlindungan kemalangan jalan raya untuk kematian dan hilang upaya kekal untuk anda dan pembonceng
 • Faedah Bantuan Banjir RM1,000 sekali sahaja percuma
 • Pelan insurans kemalangan diri direka dengan Nilai-Nilai Sejagat selari dengan Prinsip Kewangan Islam
 • Perlindungan untuk Kematian atau Hilang Upaya Kekal akibat kemalangan sehingga RM50,000
 • Bantuan Kecemasan akibat banjir sehingga RM750