Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Allianz Motorcycle Plus

Allianz memberikan perlindungan tambahan kepada anda dan motosikal anda ketika di atas jalan raya
Allianz Motorcycle Plus melindungi motosikal anda daripada liabiliti kepada pihak-pihak lain sekiranya berlaku kematian atau kecederaan badan, kerosakan terhadap harta pihak lain, kerosakan motosikal anda akibat kemalangan atau kebakaran dan kecurian terhadap motosikal anda. Untuk Bahasa Inggeris, tekan sini.

Swipe to view more

Kehilangan atau kerosakan terhadap motosikal anda akibat kemalangan, kebakaran dan kecurian
Kematian atau kecederaan badan terhadap pihak ketiga
Kehilangan atau kerosakan terhadap harta pihak ketiga
Perlindungan kemalangan RM10,000 atas kematian / hilang upaya kekal
Pendapatan hospital RM100 sehari sehingga 60 hari
Perlindungan insuran dengan amaun penuh daripada bencana khas (banjir, taufan, tanah runtuh dan sebagainya)
Bantuan tepi jalan (sehingga 50km, dua hala). Terma dan syarat terpakai
1Hanya untuk motosikal 250cc dan bawah.

Kajian2 telah menunjukkan 3 daripada 5 kemalangan jalan raya di Malaysia melibatkan penunggang atau penumpang motosikal 250cc dan bawah, dan ini menunjukkan menunggang motosikal mendedahkan anda kepada risiko dan kebarangkalian kemalangan yang lebih tinggi. Allianz mahu memastikan semua penunggang 250cc dan bawah dilindungi secara baik dengan Allianz Motorcycle Plus. 

Dengan adanya perlindungan yang menawarkan RM10,000 jika berlaku kematian atau kehilangan upaya secara kekal, pendapatan hospital sebanyak RM100 sehari untuk 60 hari dan perlindungan insurans dalam jumlah sepenuhnya untuk bencana khas; menjadikan Allianz syarikat insurans pertama yang memberikan anda faedah perlindungan tambahan tanpa premium tambahan.

2Kajian JKJR dalam menghadkan motosikal ke lorong sebelah kiri, 13 Jan 2019, Bernama.
Sekiranya berlaku kemalangan atau memerlukan bantuan di jalan raya, pelanggan motor Allianz boleh menghubungi Allianz Road Rangers. Pemegang Polisi Allianz Motor Comprehensive (Kereta), Allianz Motorcycle Plus (Comprehensive) dan Allianz Motorcycle (Comprehensive) kini menikmati akses percuma kepada Allianz Road Rangers yang menawarkan bantuan sisi jalan.
Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Allianz Motorcycle Plus?

Submitted succesfully

Apologies, we are currently unable to handle your request.

Error The email addresses are not the same

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?