PerlindunganKu Allianz4All​

Melindungi kesihatan dan keselamatan anda sepanjang tahun

Kami percaya bahawa setiap individu berhak melindungi diri atau orang tersayang daripada kejadian yang tidak diingini. Dengan itu, Perlindunganku Allianz4All adalah pelan insurans mampu milik yang direka berdasarkan Nilai-Nilai Sejagat yang selari dengan prinsip Kewangan Islam untuk memenuhi keperluan anda. Selain itu, anda juga boleh menebus Baucar Perlindungan Tenang* untuk mendapatkan perlindungan dari produk ini. Buat pilihan yang tepat. Untuk Bahasa Inggeris, klik sini

Dapatkan info lanjut mengenai Allianz4All Untuk Semua

Perlindungan sehingga RM25,000 untuk Kematian atau Hilang Upaya Kekal akibat Kemalangan
Pendapatan Hospital sebanyak RM100 sehari akibat Kemalangan atau Penyakit sehingga 30 hari setahun
Manfaat Kematian sebanyak RM10,000 akibat COVID-19 atau kesan sampingan vaksin COVID-19
Pendapatan Hospital sebanyak RM50 sehari untuk rawatan      COVID-19 sehingga 30 hari setahun
1Tertakluk pada terma dan syarat.
Allianz4All Untuk Semua adalah sebuah transformasi perniagaan yang mengguna pakai Nilai-Nilai Sejagat seperti ketelusan yang dipertingkatkan, tanggungjawab sosial yang lebih baik dan penyertaan kebajikan. Melalui transformasi ini, matlamat kami adalah untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dengan lebih baik dalam produk kami.
Kami akan menyatakan % premium anda yang akan diperuntukkan kepada Dana Peruntukan Tuntutan (“Claims Allocation Fund” atau “CAF”) untuk membayar tuntutan.
Kami ingin meninggalkan impak positif kepada dunia di sekeliling kami dengan menerapkan Prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus.
Kami ingin anda bersama membantu komuniti dengan mengagihkan lebihan dari Dana Peruntukan Tuntutan anda ke organisasi kebajikan pilihan anda.

Ketahui sama ada anda layak untuk Program Baucar Perlindungan Tenang (“PTV”) oleh kerajaan melalui www.myptv.my. Butiran lanjut mengenai Program PTV boleh didapati di www.mycoverage.my.

Please fill in and submit the form below to get in touch with an Allianz Agent.