PerlindunganKu Allianz4All​

Melindungi kesihatan dan keselamatan anda sepanjang tahun

Kami percaya bahawa setiap individu berhak melindungi diri atau orang tersayang daripada kejadian yang tidak diingini . Kini, di bawah payung Inisiatif Insurans Rahmah, Perlindunganku Allianz4All ditambah baik untuk memberikan manfaat kepada diri anda dan juga komuniti yang memerlukan pada harga premium yang mampu milik. Untuk Bahasa Inggeris, klik sini

Perlindungan sehingga RM50,000 untuk Kematian atau Hilang Upaya Kekal akibat Kemalangan​
Bantuan Kecemasan sehingga RM750 sekiranya berlaku pemindahan akibat banjir
Pendapatan Hospital sehingga RM100 sehari akibat Kemalangan atau Penyakit sehingga 30 hari setahun
Perbelanjaan Perubatan sehingga RM750 akibat Kemalangan atau Penyakit
1Tertakluk pada terma dan syarat.
Allianz4All Untuk Semua adalah sebuah transformasi perniagaan yang mengguna pakai Nilai-Nilai Sejagat seperti ketelusan yang dipertingkatkan, tanggungjawab sosial yang lebih baik dan penyertaan kebajikan. Melalui transformasi ini, matlamat kami adalah untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dengan lebih baik dalam produk kami.
Kami akan menyatakan % premium anda yang akan diperuntukkan kepada Dana Peruntukan Tuntutan (“Claims Allocation Fund” atau “CAF”) untuk membayar tuntutan.
Kami ingin meningkatkan komitmen kami kepada keterangkuman sosial dengan menyediakan jaminan perlindungan kewangan yang sesuai untuk semua tanpa mengira latar belakang.
Kami ingin anda bersama membantu komuniti dengan mengagihkan lebihan dari Dana Peruntukan Tuntutan anda ke organisasi kebajikan pilihan anda.
Please fill in and submit the form below to get in touch with an Allianz Agent.

The benefit(s) payable under eligible certificate/policy/product is(are) protected by PIDM up to limits. Please refer to PIDM’s TIPS Brochure or contact Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad or PIDM (visit  https://www.pidm.gov.my/).