Allianz Kasih4All

Perlindungan mampu milik untuk yang tersayang

Memperkenalkan insurans perlindungan hayat kami yang baharu dan mampu milik untuk memenuhi keperluan anda. Direka untuk melindungi orang yang anda sayangi dari segi kewangan sekiranya berlaku kejadian tidak dijangka. Produk ini merupakan sebahagian daripada Inisiatif Insurans Rahmah oleh Kerajaan Malaysia dan Allianz Malaysia, bertujuan untuk menyediakan perlindungan yang lebih baik dan mampu milik kepada semua rakyat Malaysia. Untuk Bahasa Inggeris, klik sini.

Manfaat untuk Kematian akibat Kemalangan atau bukan akibat Kemalangan sehingga RM30,000
Premium mampu milik mengikut situasi kewangan anda
Tempoh perlindungan sehingga Orang Yang Diinsuranskan mencapai umur 71 tahun pada hari lahir terdekat
Want to learn more about Allianz Kasih4All?

Please contact an Allianz Life Agent or reach out to us directly via our contact form.