POS PerlindunganKu

Pelan perlindungan anda di era yang mencabar

Kami percaya bahawa setiap individu berhak melindungi diri atau orang tersayang daripada kejadian yang tidak diingini. Dengan itu,  POS PerlindunganKu  adalah pelan insurans mampu milik yang direka berdasarkan Nilai-Nilai Sejagat yang selari dengan prinsip Kewangan Islam untuk memenuhi keperluan anda. 

Perlindungan sehingga RM25,000 untuk Kematian atau Hilang Upaya Kekal akibat Kemalangan
Pendapatan Hospital sebanyak RM100 sehari akibat Kemalangan atau Penyakit sehingga 30 hari setahun
1Tertakluk pada terma dan syarat.
Allianz4All Untuk Semua adalah sebuah transformasi perniagaan yang mengguna pakai Nilai-Nilai Sejagat seperti ketelusan yang dipertingkatkan, tanggungjawab sosial yang lebih baik dan penyertaan kebajikan. Melalui transformasi ini, matlamat kami adalah untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dengan lebih baik dalam produk kami.
Kami akan menyatakan % premium anda yang akan diperuntukkan kepada Dana Peruntukan Tuntutan (“Claims Allocation Fund” atau “CAF”) untuk membayar tuntutan
Kami ingin meninggalkan impak positif kepada dunia di sekeliling kami dengan menerapkan Prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus.
Kami ingin anda mengambil bahagian dalam kebajikan dengan mengagihkan lebihan dari Dana Peruntukan Tuntutan anda ke organisasi kebajikan pilihan anda.

Lindungi diri anda hari ini.

Klik butang di bawah untuk mendapatkan info lanjut mengenai POS PerlindunganKu