Customer Service

Phone: 1-300-22-5542

Email: customer.service@allianz.com.my

  • Contact
  • Find Us
  • Social Media
 

Allianz Motorcycle Plus

Allianz memberikan perlindungan tambahan kepada anda dan motosikal anda ketika di atas jalan raya

Product Info

Allianz Motorcycle Plus melindungi motosikal anda daripada liabiliti kepada pihak-pihak lain sekiranya berlaku kematian atau kecederaan badan, kerosakan terhadap harta pihak lain, kerosakan motosikal anda akibat kemalangan atau kebakaran dan kecurian terhadap motosikal anda. Untuk Bahasa Inggeris, tekan sini.

Allianz Motorcycle Plus

Komprehensive

Parti Ketiga

Perlindungan:

 

 

Kehilangan atau kerosakan terhadap motosikal anda akibat kemalangan, kebakaran dan kecurian

 

Kematian atau kecederaan badan terhadap Pihak Ketiga

Kehilangan atau kerosakan terhadap harta Pihak Ketiga

Perlindungan Tambahan*:

Perlindungan Kemalangan RM10,000 atas Kematian / Hilang Upaya Kekal

Pendapatan Hospital RM100 sehari sehingga 60 hari

Perlindungan insuran dengan amaun penuh daripada Bencana Khas (banjir, taufan, tanah runtuh dan sebagainya)

 

*hanya untuk motosikal bawah 245cc

Video

Kajian telah menunjukkan 3 daripada 5 kemalangan jalan raya di Malaysia melibatkan penunggang atau penumpang motosikal bawah 245CC*, dan ini menunjukkan menunggang motosikal mendedahkan anda kepada risiko dan kebarangkalian kemalangan yang lebih tinggi. Allianz mahu memastikan semua penunggang bawah 245CC dilindungi secara baik dengan Allianz Motorcycle Plus. 

Dengan adanya perlindungan yang menawarkan RM10,000 jika berlaku kematian atau kehilangan upaya secara kekal, pendapatan hospital sebanyak RM100 sehari untuk 60 hari dan perlindungan insurans dalam jumlah sepenuhnya untuk bencana khas; menjadikan Allianz syarikat insurans pertama yang memberikan anda faedah perlindungan tambahan tanpa premium tambahan.

*Kajian JKJR dalam menghadkan motosikal ke lorong sebelah kiri, 13 Jan 2019, Bernama


Yes, I am interested in Allianz Motorcycle Plus

Please contact me. Here are my details.

Full name is not required