Kemalangan Diri Berkelompok Allianz4All

Perlindungan sepenuhnya bagi mereka yang terpenting

Kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa tanpa kita jangka. Ianya juga boleh memberikan kesan dan kemudaratan dari segi fizikal dan kewangan. Kemalangan Diri Berkelompok Allianz4All menawarkan pelbagai pilihan perlindungan yang boleh disesuaikan bagi memenuhi keperluan organisasi anda. Untuk Bahasa Inggeris, klik sini

Perlindungan yang komprehensif dan boleh disesuaikan tersedia mengikut bajet anda.
Fleksibiliti untuk menentukan jumlah diinsuranskan yand dikehendaki bagi setiap faedah untuk setiap orang yang diinsuranskan.
1Tertakluk pada terma dan syarat.
Allianz4All Untuk Semua adalah sebuah transformasi perniagaan yang mengguna pakai Nilai-Nilai Sejagat seperti ketelusan yang dipertingkatkan, tanggungjawab sosial yang lebih baik dan penyertaan kebajikan. Melalui transformasi ini, matlamat kami adalah untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dengan lebih baik dalam produk kami.
Kami akan menyatakan % premium anda yang akan diperuntukkan kepada Dana Peruntukan Tuntutan (“Claims Allocation Fund” atau “CAF”) untuk membayar tuntutan.
Kami ingin meningkatkan komitmen kami kepada keterangkuman sosial dengan menyediakan jaminan perlindungan kewangan yang sesuai untuk semua tanpa mengira latar belakang.
Kami ingin anda bersama membantu komuniti dengan mengagihkan lebihan dari Dana Peruntukan Tuntutan anda ke organisasi kebajikan pilihan anda.
Please fill in and submit the form below to get in touch with an Allianz Agent.