Daftar sekarang & dapatkan faedah percuma!

Daftar sebelum 31 Disember 2020. Tertakluk pada terma dan syarat.

 

Standard

Sah untuk Bukan Pelanggan Allianz

Bantuan tunai

setelah diagnosis COVID-19 & kemasukan ke hospital:

RM1,000

Manfaat kematian

akibat COVID-19:

RM8,000

sekali gus

1 Tempoh Sah Perlindungan bermula 14 hari selepas tarikh pendaftaran Peserta Yang Layak dalam Kempen ini sehingga 31 Disember 2021 atau tarikh apabila pembayaran tuntutan manfaat keseluruhan di bawah Kempen ini mencapai RM2,000,000.00, mengikut mana yang terdahulu.