Daftar sekarang & dapatkan faedah percuma!

Daftar sebelum 31 Ogos 2021. Tertakluk pada terma dan syarat.

 

Standard

Sah untuk Bukan Pelanggan Allianz

Bantuan tunai

setelah diagnosis COVID-19 & kemasukan ke hospital2:

RM1,000

Manfaat kematian

akibat COVID-19:

RM8,000

sekali gus

1 Tempoh Sah Perlindungan bermula 14 hari selepas tarikh pendaftaran Peserta Yang Layak dalam Kempen ini sehingga 31 Disember 2021 atau tarikh apabila pembayaran tuntutan manfaat keseluruhan di bawah Kempen ini mencapai RM3,000,000.00, mengikut mana yang terdahulu.

2"hospital" termasuk hospital kerajaan/awam, hospital swasta di Malaysia atau pusat kuarantin/rawatan, yang diluluskan oleh kerajaan pesakit Malaysia positif COVID-19.