Daftar sekarang & dapatkan faedah percuma!

Daftar sebelum 31 Ogos 2021. Tertakluk pada terma dan syarat.

 

Advanced

Sah untuk pelanggan Allianz yang layak.

Premium

Sah untuk pelanggan Allianz Life yang layak dan telah mendaftar di portal pelanggan MyAllianz3

Bantuan tunai

setelah diagnosis COVID-19 & kemasukan ke hospital2:

Sehingga RM4,000

(RM2,000 untuk diri sendiri dan tambahan RM2,000 untuk pasangan/anak)

Sehingga RM6,000

(RM3,000 untuk diri sendiri dan tambahan RM3,000 untuk pasangan/anak)

Manfaat kematian

akibat COVID-19:

RM20,000

sekali gus

RM20,000

sekali gus

E-Baucar4 RM50 untuk Perkhidmatan Penghantaran Makanan

Untuk pemegang polisi Allianz General5 yang layak, setelah menerima Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di rumah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) / hospital

1 Tempoh Sah Perlindungan bermula 14 hari selepas tarikh pendaftaran Peserta Yang Layak dalam Kempen ini sehingga 31 Disember 2021 atau tarikh apabila pembayaran tuntutan manfaat keseluruhan di bawah Kempen ini mencapai RM3,000,000.00, mengikut mana yang terdahulu.

2"hospital" termasuk hospital kerajaan/awam, hospital swasta di Malaysia atau pusat kuarantin/rawatan, yang diluluskan oleh kerajaan Malaysia pesakit positif COVID-19.

3 Portal pelanggan MyAllianz sedia untuk diakses oleh pelanggan Allianz Life bagi menguruskan polisi mereka secara digital. Daftar di sini untuk transaksi tanpa kertas.

4 Tempoh Sah tuntutan e-Baucar Perkhidmatan Penghantaran Makanan bermula 14 hari selepas tarikh pendaftaran Peserta Yang Layak dalam Kempen ini sehingga tamat tempoh sah polisi baru Allianz General atau tarikh apabila pembayaran tuntutan e-Baucar Perkhidmatan Penghantaran Makanan keseluruhan di bawah Kempen ini mencapai RM1,000,000.00, mengikut mana yang terdahulu.

5 Pemegang polisi individu Allianz General yang beli / perbaharui produk insurans peribadi Allianz General (“Polisi Baru Allianz General”) dan dikeluarkan mulai 5 Oktober sehingga tempoh tamat Kempen, perlu memenuhi Kelayakan Kempen dan berikan NRIC, nombor telefon bimbit & alamat e-mel semasa tarikh pengeluaran Polisi Baru Allianz General.