Perlindungan COVID-19 percuma

Dapatkan bantuan tunai sebanyak RM6,000 setelah diagnosis COVID-19 & kemasukan ke hospital serta RM20,000 manfaat kematian akibat COVID-19.
Info lanjut
Dapatkan bantuan tunai sebanyak RM1,000 setelah diagnosis COVID-19 & kemasukan ke hospital serta RM8,000 manfaat kematian akibat COVID-19.
Info lanjut

Ganjaran Gaya Hidup

Penjagaan Kesihatan Digital

Jangan tunggu lagi! Sertai Allianz We Care Community untuk menikmati semua manfaat ini.

Untuk mendaftar, sila masukkan butiran anda dan hantar.

Please contact me. Here are my details.

Terbuka kepada semua warga Malaysia dan penduduk tetap berumur 18 tahun dan ke atas. Tertakluk kepada terma dan syarat.

*Ruang ini wajib diisi.